Myjnie TIR to sieć nowoczesnych obiektów, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt myjący. Każda myjnia posiada trzy szczotkowy portal poruszający się po szynach i wykonujący różne etapy mycia w wyniku automatycznego podnoszenia i opuszczania szczotek. Wynikające z tego zalety to łagodny start maszyny oraz równy docisk szczotek do mytej powierzchni. Systemy obsługiwane są przez zaawansowaną elektronikę, która zapewnia uzyskanie znakomitej niezawodności i doskonałych rezultatów mycia rożnych typów pojazdów.

Systemy myjące w Myjniach TIR cechuje wysoka trwa­łość i mak­sy­malna wydaj­ność mycia dla każ­dego typu pojazdu użyt­ko­wego. Bramy wyposażone w boczne szczotki zapew­niają mycie do czysta za każdym razem!

 

 

KONTAKT

ul. Słowiańska 13
59-900 Zgorzelec

+48 75 76 40 300

myjnie@ctenergy.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

+48 75 76 40 361

myjnie@ctenergy.pl